ശൂറ

ശൂറ എന്നാല്‍ കൂടിയാലോചന എന്നാണ് അര്‍ഥം. 'തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ്' (വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍, അധ്യായം: അശ്ശൂറാ, സൂക്തം: 38) എന്ന് മുസ്‌ലിംകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഖുര്‍ആന്‍ വിവരിക്കുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിലുടനീളം പാലിക്കേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണിത്. അക്കാര്യം ഖുര്‍ആന്‍ വ്യക്തമായി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. 

''കാര്യങ്ങള്‍ അവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക. 

അങ്ങനെ നീ തീരുമാനമെടുത്താല്‍ അല്ലാഹുവില്‍ ഭരമേല്‍പിക്കുക. 

തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു തന്നില്‍ ഭരമേല്‍പിക്കുന്നവരെ  ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.'' 

(വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍, അധ്യായം: ആലു ഇംറാന്‍, സൂക്തം: 159) 

പ്രവാചകന്‍ അനുയായികളോട് കൂടിയാലോചിച്ചായിരുന്നു നയപരമായ  തീരുമാനങ്ങളെടുത്തിരുന്നത്. ഖലീഫയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഒരു കൂടിയാലോചനാസമിതി പ്രവാചകന് ശേഷം വന്ന സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.